mission

Kẹo sao may mắn

Xin Chào

Nhiệm vụ Kẹo Sao hôm nay: 6 nhiệm vụ

Đã hoàn thành: 0 nhiệm vụ

HƯỚNG DẪN
happy message
Happy Message Gửi thông điệp yêu thương
XEM THÊM
thông báo chuyển đổi kẹo sao
Nhiệm vụ 6: Xem hàng bắt kẹo!
Chỉ cần xem 1 sản phẩm tích lũy 500 kẹo sao. Bạn có thể nhận tối đa 5000 kẹo sao/ngày.