mission

Kẹo sao may mắn

Xin Chào

Nhiệm vụ Kẹo Sao hôm nay: 6 nhiệm vụ

Đã hoàn thành: 0 nhiệm vụ

HƯỚNG DẪN
happy message
Happy Message Gửi thông điệp yêu thương
XEM THÊM
thông báo chuyển đổi kẹo sao
Nhiệm vụ 5: Mua sản phẩm tích lũy!
Chỉ cần xem sản phẩm bên dưới để hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, bạn có thể mua các sản phẩm dưới đây và được tích lũy gấp đôi kẹo sao mua hàng (không bắt buộc). Với kẹo sao mua hàng bạn có thể đổi quà hấp dẫn vào ngày 1 & ngày 16 hàng tháng.