Home > Kẹo Sao > Đấu giá ngược
Go
Tấm trải lót nệm
Kẹo Sao bị trừ
4000 viên / 1 lần BID
Kết thúc
24/02/2018
Đặt giá tại đây
  Chia sẻ bạn bè
minhanh2992k2 22:37:47, 02/18/2018
fb.tomy_cavalli 00:14:49, 02/21/2018


Thành viên đặt giá THẤP NHẤT & DUY NHẤT tại thời điểm kết thúc sẽ dành chiến thắng.
Bước giá 1 (VND), giá thấp nhất 1 (VND).
Thời điểm kết thúc vào 15h.
Người thắng sẽ nhận sản phẩm miễn phí không phải trả thêm Kẹo Sao.
Không giới hạn số lần đặt giá, thành viên có thể đặt giá nhiều lần cho nhiều sản phẩm.
Mỗi sản phẩm sẽ có phí đặt giá khác nhau.
Kẹo Sao đã sử dụng sẽ không được hoàn lại và vẫn tính cho Tỷ Phú.
Nhận quà miễn phí trong vòng 2 tuần. Vui lòng cập nhật địa chỉ mới nhất của bạn.
Yes24 sẽ hạn chế những thành viên dùng nhiều ID tham gia KẹoSao.
Tươi xinh ngày Tết
Sản phẩm
Fast Delivery
00
00
SẢN PHẨM
ĐÃ XEM (0)