Home > Kẹo Sao > Đấu giá ngược
Go
Bộ 2 hộp tròn 420ml +...
Kẹo Sao bị trừ
4000 viên / 1 lần BID
Kết thúc
22/02/2018
Đặt giá tại đây
  Chia sẻ bạn bè
nguyetcuong 14:49:07, 02/18/2018
hoakimpt08 07:15:10, 02/10/2018
kidkiss 23:12:07, 02/19/2018
nguyetcuong 14:48:53, 02/18/2018
nguyetcuong 14:48:25, 02/18/2018
alohaxx01 14:48:57, 02/20/2018
alohaxx01 14:49:07, 02/20/2018
alohaxx01 14:51:18, 02/20/2018
alohaxx01 14:50:42, 02/20/2018
alohaxx01 14:49:12, 02/20/2018


Thành viên đặt giá THẤP NHẤT & DUY NHẤT tại thời điểm kết thúc sẽ dành chiến thắng.
Bước giá 1 (VND), giá thấp nhất 1 (VND).
Thời điểm kết thúc vào 15h.
Người thắng sẽ nhận sản phẩm miễn phí không phải trả thêm Kẹo Sao.
Không giới hạn số lần đặt giá, thành viên có thể đặt giá nhiều lần cho nhiều sản phẩm.
Mỗi sản phẩm sẽ có phí đặt giá khác nhau.
Kẹo Sao đã sử dụng sẽ không được hoàn lại và vẫn tính cho Tỷ Phú.
Nhận quà miễn phí trong vòng 2 tuần. Vui lòng cập nhật địa chỉ mới nhất của bạn.
Yes24 sẽ hạn chế những thành viên dùng nhiều ID tham gia KẹoSao.
Đẳng cấp cùng đồng hồ Timex
Sản phẩm
Fast Delivery
00
00
SẢN PHẨM
ĐÃ XEM (0)