Home > Kẹo Sao > Đấu giá ngược
Go
Cây Lau Nhà Phun Sươn...
Kẹo Sao bị trừ
4000 viên / 1 lần BID
Kết thúc
17/02/2018
Đặt giá tại đây
  Chia sẻ bạn bè
khachvt 08:28:24, 02/15/2018
khachvt 08:28:29, 02/15/2018
khachvt 08:28:39, 02/15/2018
khachvt 08:28:43, 02/15/2018
khachvt 08:28:48, 02/15/2018
khachvt 08:28:54, 02/15/2018
khachvt 08:28:59, 02/15/2018
khachvt 08:29:11, 02/15/2018
khachvt 08:29:16, 02/15/2018
khachvt 08:29:21, 02/15/2018


Thành viên đặt giá THẤP NHẤT & DUY NHẤT tại thời điểm kết thúc sẽ dành chiến thắng.
Bước giá 1 (VND), giá thấp nhất 1 (VND).
Thời điểm kết thúc vào 15h.
Người thắng sẽ nhận sản phẩm miễn phí không phải trả thêm Kẹo Sao.
Không giới hạn số lần đặt giá, thành viên có thể đặt giá nhiều lần cho nhiều sản phẩm.
Mỗi sản phẩm sẽ có phí đặt giá khác nhau.
Kẹo Sao đã sử dụng sẽ không được hoàn lại và vẫn tính cho Tỷ Phú.
Nhận quà miễn phí trong vòng 2 tuần. Vui lòng cập nhật địa chỉ mới nhất của bạn.
Yes24 sẽ hạn chế những thành viên dùng nhiều ID tham gia KẹoSao.
Ngập tràn Deal Hot
Sản phẩm
Fast Delivery
00
00
SẢN PHẨM
ĐÃ XEM (0)