Home > Kẹo Sao > Đấu giá ngược
Go
Bộ dao cucina 4 món
Kết thúc
Giá
46
ID thắng
thuhalg08
  Chia sẻ bạn bè
thuhalg08 14:42:26, 02/11/2018
thuhalg08 14:42:20, 02/11/2018
thuhalg08 14:35:47, 02/11/2018
thuhalg08 14:41:59, 02/11/2018
thuhalg08 14:41:53, 02/11/2018
thuhalg08 14:41:47, 02/11/2018
thuhalg08 14:41:41, 02/11/2018
thuhalg08 14:41:30, 02/11/2018
thuhalg08 14:41:25, 02/11/2018
thuhalg08 14:41:19, 02/11/2018
August

toankdlg


Thành viên đặt giá THẤP NHẤT & DUY NHẤT tại thời điểm kết thúc sẽ dành chiến thắng.
Bước giá 1 (VND), giá thấp nhất 1 (VND).
Thời điểm kết thúc vào 15h.
Người thắng sẽ nhận sản phẩm miễn phí không phải trả thêm Kẹo Sao.
Không giới hạn số lần đặt giá, thành viên có thể đặt giá nhiều lần cho nhiều sản phẩm.
Mỗi sản phẩm sẽ có phí đặt giá khác nhau.
Kẹo Sao đã sử dụng sẽ không được hoàn lại và vẫn tính cho Tỷ Phú.
Nhận quà miễn phí trong vòng 2 tuần. Vui lòng cập nhật địa chỉ mới nhất của bạn.
Sản phẩm
Fast Delivery
00
00
SẢN PHẨM
ĐÃ XEM (0)